Novinky

25.10.2017 08:07

Organový koncert v Brdárke

Občianske združenie Za záchranu kostola v Brdárke už v roku 2016 plánovalo predstaviť verejnosti historický organ z brdárskeho kostola, ktorého reštaurovanie trvalo dlhých 16 rokov. Žiaľ, tesne pred plánovaným koncertom organizátori podujatia zistili, že z nástroja chýba 21...

—————

16.09.2017 09:25

Kostolík v Henckovciach ožil vďaka dobrovoľníkom

Ranogotický kostolík v Henckovciach je roky nevyužívaná stavba. Pritom predstavuje cennú kultúrnu pamiatku, súčasť Gotickej cesty, súboru stredovekých kostolíkov s nástennými maľbami, tvoriacich súvislú turistickú trasu. Toto leto sa spojili študenti a nadšenci s odborníkmi zo združenia Gotická...

—————

19.07.2017 08:32

Pozvánka na podujatie našich mládežníkov

Pozývame Vás na zaujímavé podujatie. "Ranogotický kostolík v Henckovciach je roky nevyužívaná, chátrajúca stavba. Pritom predstavuje cennú kultúrnu pamiatku, súčasť Gotickej cesty, súboru stredovekých kostolíkov tvoriacich súvislú turistickú trasu. Toto leto sa spájajú študenti a nadšenci s...

—————

10.04.2017 17:27

Zápisnica z valného zhromaždenia

  Valné zhromaždenie Združenia fyzických a právnických osôb GOTICKÁ CESTA   Termín konania: 23. 3. 2017 Miesto: Banícke múzeum Rožňava Zážitkové centrum Sentinel Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny   Program: Otvorenie a oboznámenie so vznikom a krátkymi...

—————

10.03.2017 10:00

Pozvánka na valné zhromaždenie

Členov ale aj sympatizantov Občianskeho združenia Gotická cesta pozývame na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 23.3.2017 o 16:00 hodine v budove Baníckeho múzea v Rožňave, Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43   Program: 1. Privítanie 2. Prehľad o projektoch zrealizovaných v...

—————

05.02.2017 11:26

2 % z dane za rok 2016

Milí priatelia pamiatok Gemera, prispejte prosím nášmu občianskemu združeniu aj tento rok sumou 2% z Vami zaplatenej dane. Získané prostriedky do posledného centa použijeme ako príspevok na reštaurovanie a obnovu cenných kultúrnych pamiatok na Gemeri. Čo potrebujete? 1. Potvrdenie o zaplatení dane,...

—————

19.01.2017 08:38

Ako sme v roku 2016 použili financie z príspevku 2% z dane

Vyhodnotenie partnerského projektu Stredoeurópskej nadácie a OZ Gotická cesta „Vlastník v núdzi - pamiatka v ohrození 2016“ Roštár - oltár po reštaurovaní, foto Maroš Detko              Tak, ako po minulé roky, i v roku 2016...

—————

09.08.2016 17:53

Program exkurzie dňa 12. augusta 2016

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }     Stanovisko autobusu: Rožňava, Autobusová stanica, výstupište autobusov (prvá línia hneď za budovou stanice) 8:00 Odchod autobusu. Prosíme príďte aspoň 5 minút skôr, nech vyrazíme presne 8:00 – 08:15...

—————

09.08.2016 17:36

Gotická cesta otvorená

Pod týmto názvom organizuje Občianske združenie Gotická cesta prezentáciu kostolov a pamiatok v štítnickej doline. Obec Štítnik a Občianske združenie Concordia pozývajú na sprievodnú akciu Štítnické hradné hry, ktorá sa uskutoční v sobotu 13. augusta v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky...

—————

17.06.2016 17:55

Organizačné pokyny ku konferencii

Konferencia Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II. ročník Milí priatelia pamiatok, pozývame Vás na konferenciu a sprievodné podujatia, ktoré sa budú konať v dňoch 11. - 13. augusta v Rožňave, v Štítniku a v okolí. Na konferenciu sa netreba prihlasovať. Finančné...

—————