Zborník z konferencie konanej dňa 2. a 3. októbra 2014 v Rožňave

04.11.2014 19:21

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci

prezentacia plesivec.pdf (4409785) O maliarskej výzdobe stien kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci v novodobej histórii máme poznatky už od roku 1861, kedy prebehla obnova interiéru aj exteriéru objektu. Vtedajší farár Sámuel Szentpéteri sa sústredil aj na hľadanie dôkazov...

—————

04.11.2014 17:38

Úvod

    Gotická cesta Spiš – Gemer je pôvodne produkt cestovného ruchu, ktorý sa zrodil na pôde samosprávy mesta Rožňavy a vzápätí aj ďalších gemerských a spišských miest. Už dve desaťročia verejnosť pozná túto turistickú trasu s prevahou stredovekých pamiatok v gotickom...

—————