Pokračovanie obnovy kostola v Plešivci

10.01.2016 14:04

V sezóne 2015 sa tímu realizátorov celkovej obnovy kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci podarilo ukončiť  rekonštrukciu posledného štvrtého gotického okna presbytéria.

V nasledujúcich etapách sa práce sústredia na reštaurovanie jedinečnej už odkrytej nástennej maľby v presbytériu a rekonštrukciu omietok exteriérových stien presbytéria.

Obnova bola doteraz finacovaná z 95 % zo zdrojov grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky "Obnovme si svoj dom".

Juhovýchodné okno pred obnovou

 

Pohľad z juhovýchodu po obnove

Pohľad z interiéru po reštaurovaní

Freska na ostení juhovýchodného okna

Detail fresky

 

Text a fotografie: Peter Koreň

—————

Späť