Pozvánka na konferenciu

05.07.2018 18:54

Konferencia

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok

na Gotickej ceste II. ročník

Milí priatelia pamiatok, pozývame Vás na konferenciu a sprievodné podujatia, ktoré sa budú konať v dňoch 11. - 13. augusta v Rožňave, v Štítniku a v okolí.

Na konferenciu sa netreba prihlasovať. Finančné prostriedky na konferenciu sme získali z Ministerstva kultúry SR. Neplatí sa žiadne vložné. Zadarmo je i autobus na exkurziu, treba sa však vopred prihlásiť, aby sme Vám rezervovali miesto (žiaľ už je autobus plný, môžete sa pripojiť len autami). Ak potrebujete ubytovanie, tak v Rožňave a v blízkom okolí (Krásnohorské Podhradie) je viacero penziónov, ked sa dá dobre a lacno ubytovať. Budeme radi, ak ostanete aj cez víkend a zúčastníte sa na sobotňajších sprievodných podujatiach. V nedeľu môžete navštíviť kaštieľ v Betliari, kde majú novú zaujímavú expozíciu "Žofia, pani Krásnej Hôrky".

Cieľom konferencie je sprístupniť odborné poznatky z výskumov pamiatok širokej verejnosti, preto sa neobávajte prísť. Je to pre všetkých, ktorí majú záujem. Je to otvorené podujatie. Ak Vás zaujali z programu len niektoré prednášky, príďte si vypočuť len tie. V tomto termíne sú prázdniny, takže môže prísť aj študujúca mládež, ktorá má záujem o históriu a kultúrne dedičstvo.

Keďže prednášok bude až 15, museli sme limitovať ich trvanie na 20 minút. Takže to bude pestré a témy sa budú rýchlo striedať. Kto má hlbší záujem o konkrétnu prednášku, nemusí sa obávať, môže si ju neskôr preštudovať v zborníku, ktorý bude výsledkom konferencie. Zborník v digitálnej podobe zverejníme do konca roka  na našej stránke.  

 

Program konferencie

11. 8. 2016 štvrtok

Veľká sála Radnice Mesta Rožňava,

Námestie baníkov č. 32, Rožňava

9:30 – 10:00 Prezentácia účastníkov

10:00 – 10:15 Úvodné príhovory

___________________________________________________________________________

10:15 Peter BUDAY: Dokumentovanie a obnovy gemerských pamiatok pred rokom 1918

10:35 Róbert ERDÉLYI: Ohrozené kostoly Gemera

10:55 Magdaléna JANOVSKÁ: Farský kostol v Gelnici z pohľadu nových výskumov

 

11:15 Prestávka

11:30 Monika TIHÁNYIOVÁ: Historický vývoj ev. a. v. kostola v Kameňanoch

11:50 Róbert ERDÉLYI - Miroslav ŠURIN: Výsledky výskumov stredovekých kostolov:

reformovaný kostol v Zacharovciach a ev. a. v. kostol v Rybníku

12:10 Bibiana POMFYOVÁ: Evanjelický kostol v Štítniku - niekoľko poznámok 

k stavebnému typu kostola s trojdielnym chórom

12:30 Diskusia

 

12:40 – 13:40 Obed

13:40 Eva HASALOVÁ: Interpretácia gemerských nástenných malieb z pohľadu odevných a textilných reálií

14:00 Miloslava BOROŠOVÁ MICHALCOVÁ Jana PIECKOVÁ: Interpretácia a

charakteristika mobiliáru gemerských kostolov

14:20 Michaela KALINOVÁ – Peter BARTA: Stredoveký portál v sakrálnej architektúre –

poznámky k problematike

 

14:40 Prestávka

14:55 Ľubor SUCHÝ: Hodnotné nálezy v podstrešiach a na historických krovoch Gemera

15:15 Tomáš JANURA – Michal ŠIMKOVIC – Monika TIHÁNYIOVÁ: Hrad Muráň - aktuálne

výsledky archívneho a architektonicko-historického výskumu

15:35 Ľubica FILLOVÁ – Miroslav MATEJKA: Kaštieľ v Jelšave z pohľadu stavebného vývoja

a problémy jeho pamiatkovej obnovy

 

15:55 Prestávka

16:10 Михайло Приймич Горянська ротонда: історія середньовічного живопису на

Закарпатті та питання атрибуції

16:30 Norma URBANOVÁ: Starý kláštor minoritov v Levoči – novšie poznatky o jeho

stavebnom vývoji

16:50 Rudolf BOROŠ – Michaela KALINOVÁ: Výsledky reštaurátorského výskumu v

kláštore premonštrátov v obci Leles

17:20 Záverečná diskusia a ukončenie konferencie

 

12. 8. 2016 piatok

Exkurzia po vytypovaných pamiatkach a kostoloch

8:00 Odchod z Rožňavy, presun autobusom a osobnými vozidlami

do autobusu je nutné vopred sa prihlásiť na mailovej adrese gotickacesta@gmail.com

žiaľ už je autobus plný, môžete sa pripojiť len autami

Trasa exkurzie:

Henckovce – rím. kat. kostol Všetkých svätých, prezentácia výskumu, sprevádza T. Székely

Dobšiná – ev. a.v. kostol, zreštaurované maľby, sprevádza E. Kušnierová

Spišská Nová Ves – krátka prestávka v meste - individuálne občerstvenie

Spišský Hrušov – kostol,rím. kat. sv. Kataríny Alexandrijskej, kostol po obnove, sprevádza P. Kling

Spišské Vlachy – gotické mesto, sprevádza R. Kiráľ, rýchla prehliadka mesta

Slatvina – rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie, zreštaurované maľby, sprevádza V. Plekanec

Gelnica – rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie, výsledky pamiatkového výskumu, sprevádza M. Janovská

13:00 – 14:00 Helcmanovce - obed

Smolník – gotické mesto, sprevádza E. Šmelková

Turňa nad Bodvou – r. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie, zreštaurované maľby, sprevádza J. Jarkovský

Štítnik – ev. a. v. kostol, sprevádza pán kaplán Gdovin, ktorý sľúbil predviesť i bohoslužobné predmety - kalichy, konvice, oltárne prikrývky

16:30 Štítnik, Obecný úrad – prijatie u starostu obce, občerstvenie, ukončenie konferencie.

17:00 Návrat do Rožňavy.

 

13.8.2016 – sobota, nadväzujúce podujatia:

10:00 – 19:00 Štítnické hradné hry

Program hradných hier uverejníme po ich odsúhlasení v Štítniku. Pôjde o typické hradné hry s atrakciami ako sú šermiari, sokoliari remeselníci, dobová hudba a podobne. Zaujímavé však je, že sa poprvýkrát budú konať v areáli Vodného hradu v Štítniku, ktorý prevzala do nájmu Obec Štítnik a za pomoci aktivistov ho čistí od náletovej zelene a neporiadku.

 

Naše OZ na sobotu pripravilo podujatie:

10:00 – 17:00 Gotická cesta otvorená

Trasu sme zvolili tak, aby sa dala pohodlene zo Štítnika absolvovať ako okruh na bicykli - málo frekventovaná cesta, pekná príroda.

Cyklisti príďte!

V uvedenom termíne budú voľne prístupné nasledovné pamiatky:

Vodný hrad Štítnik - návštevníci si budú môcť pozrieť celý areál hradu, vrátane interiéru bášt i kaštieľa.

Ev. a. v. kostol Štítnik - prezentácia interiéru kostola, vrátane výstavky bohoslužobných predmetov.

Ev. a. v. kostol Ochtiná - možnosť pozrieť si nástenné maľby i zreštaurovaný oltár.

Ev. a. v. kostol Slavošovce - otvorená bude dnes nevyužívaná pôvodná svätyňa, zreštaurovaný oltár.

Ev. a. v. kostol Roštár - zreštaurovaný oltár, ktorý sa v júli vráti do kostola.

Ev. a. v. kostol Koceľovce - nástenné maľby, ktoré sa vo svätyni dajú vidieť v plnej kráse, keďže oltár je v dielni.

Ev. a. v. kostol Markuška - prekrásny zreštaurovaný oltár

Ev. a. v. kostol Brdárka - zreštaurovaný oltár i organ.

Prezentované zreštaurované pamiatky boli financované z prostriedkov Ministerstva kultúry SR, Stredoeurópskej nadácie, OZ Gotická a z príspevkov jednotlivých obcí a darov súkromných osôb.

Zatiaľ toľko. tešíme sa na Vás!

 

Možnosť ubytovania:

Hotel Gemer - p. Stredanská 0905 464 608  --  15,- €/osoba/noc, je možné objednať aj večeru, raňajky

Ubytovňa Hviezdoslavova – p. Tokár 0915 740 359  --  11,- €/osoba/noc, je možné objednať aj večeru, raňajky

 Viac tu: https://oz-goticka-cesta.webnode.sk/news/organizacne-pokyny-ku-konferencii/

 

Konferencia

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok

na Gotickej ceste II. ročník

Milí priatelia pamiatok, pozývame Vás na konferenciu a sprievodné podujatia, ktoré sa budú konať v dňoch 11. - 13. augusta v Rožňave, v Štítniku a v okolí.

Na konferenciu sa netreba prihlasovať. Finančné prostriedky na konferenciu sme získali z Ministerstva kultúry SR. Neplatí sa žiadne vložné. Zadarmo je i autobus na exkurziu, treba sa však vopred prihlásiť, aby sme Vám rezervovali miesto (žiaľ už je autobus plný, môžete sa pripojiť len autami). Ak potrebujete ubytovanie, tak v Rožňave a v blízkom okolí (Krásnohorské Podhradie) je viacero penziónov, ked sa dá dobre a lacno ubytovať. Budeme radi, ak ostanete aj cez víkend a zúčastníte sa na sobotňajších sprievodných podujatiach. V nedeľu môžete navštíviť kaštieľ v Betliari, kde majú novú zaujímavú expozíciu "Žofia, pani Krásnej Hôrky".

Cieľom konferencie je sprístupniť odborné poznatky z výskumov pamiatok širokej verejnosti, preto sa neobávajte prísť. Je to pre všetkých, ktorí majú záujem. Je to otvorené podujatie. Ak Vás zaujali z programu len niektoré prednášky, príďte si vypočuť len tie. V tomto termíne sú prázdniny, takže môže prísť aj študujúca mládež, ktorá má záujem o históriu a kultúrne dedičstvo.

Keďže prednášok bude až 15, museli sme limitovať ich trvanie na 20 minút. Takže to bude pestré a témy sa budú rýchlo striedať. Kto má hlbší záujem o konkrétnu prednášku, nemusí sa obávať, môže si ju neskôr preštudovať v zborníku, ktorý bude výsledkom konferencie. Zborník v digitálnej podobe zverejníme do konca roka  na našej stránke.  

 

Program konferencie

11. 8. 2016 štvrtok

Veľká sála Radnice Mesta Rožňava,

Námestie baníkov č. 32, Rožňava

9:30 – 10:00 Prezentácia účastníkov

10:00 – 10:15 Úvodné príhovory

___________________________________________________________________________

10:15 Peter BUDAY: Dokumentovanie a obnovy gemerských pamiatok pred rokom 1918

10:35 Róbert ERDÉLYI: Ohrozené kostoly Gemera

10:55 Magdaléna JANOVSKÁ: Farský kostol v Gelnici z pohľadu nových výskumov

 

11:15 Prestávka

11:30 Monika TIHÁNYIOVÁ: Historický vývoj ev. a. v. kostola v Kameňanoch

11:50 Róbert ERDÉLYI - Miroslav ŠURIN: Výsledky výskumov stredovekých kostolov:

reformovaný kostol v Zacharovciach a ev. a. v. kostol v Rybníku

12:10 Bibiana POMFYOVÁ: Evanjelický kostol v Štítniku - niekoľko poznámok 

k stavebnému typu kostola s trojdielnym chórom

12:30 Diskusia

 

12:40 – 13:40 Obed

13:40 Eva HASALOVÁ: Interpretácia gemerských nástenných malieb z pohľadu odevných a textilných reálií

14:00 Miloslava BOROŠOVÁ MICHALCOVÁ Jana PIECKOVÁ: Interpretácia a

charakteristika mobiliáru gemerských kostolov

14:20 Michaela KALINOVÁ – Peter BARTA: Stredoveký portál v sakrálnej architektúre –

poznámky k problematike

 

14:40 Prestávka

14:55 Ľubor SUCHÝ: Hodnotné nálezy v podstrešiach a na historických krovoch Gemera

15:15 Tomáš JANURA – Michal ŠIMKOVIC – Monika TIHÁNYIOVÁ: Hrad Muráň - aktuálne

výsledky archívneho a architektonicko-historického výskumu

15:35 Ľubica FILLOVÁ – Miroslav MATEJKA: Kaštieľ v Jelšave z pohľadu stavebného vývoja

a problémy jeho pamiatkovej obnovy

 

15:55 Prestávka

16:10 Михайло Приймич Горянська ротонда: історія середньовічного живопису на

Закарпатті та питання атрибуції

16:30 Norma URBANOVÁ: Starý kláštor minoritov v Levoči – novšie poznatky o jeho

stavebnom vývoji

16:50 Rudolf BOROŠ – Michaela KALINOVÁ: Výsledky reštaurátorského výskumu v

kláštore premonštrátov v obci Leles

17:20 Záverečná diskusia a ukončenie konferencie

 

12. 8. 2016 piatok

Exkurzia po vytypovaných pamiatkach a kostoloch

8:00 Odchod z Rožňavy, presun autobusom a osobnými vozidlami

do autobusu je nutné vopred sa prihlásiť na mailovej adrese gotickacesta@gmail.com

žiaľ už je autobus plný, môžete sa pripojiť len autami

Trasa exkurzie:

Henckovce – rím. kat. kostol Všetkých svätých, prezentácia výskumu, sprevádza T. Székely

Dobšiná – ev. a.v. kostol, zreštaurované maľby, sprevádza E. Kušnierová

Spišská Nová Ves – krátka prestávka v meste - individuálne občerstvenie

Spišský Hrušov – kostol,rím. kat. sv. Kataríny Alexandrijskej, kostol po obnove, sprevádza P. Kling

Spišské Vlachy – gotické mesto, sprevádza R. Kiráľ, rýchla prehliadka mesta

Slatvina – rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie, zreštaurované maľby, sprevádza V. Plekanec

Gelnica – rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie, výsledky pamiatkového výskumu, sprevádza M. Janovská

13:00 – 14:00 Helcmanovce - obed

Smolník – gotické mesto, sprevádza E. Šmelková

Turňa nad Bodvou – r. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie, zreštaurované maľby, sprevádza J. Jarkovský

Štítnik – ev. a. v. kostol, sprevádza pán kaplán Gdovin, ktorý sľúbil predviesť i bohoslužobné predmety - kalichy, konvice, oltárne prikrývky

16:30 Štítnik, Obecný úrad – prijatie u starostu obce, občerstvenie, ukončenie konferencie.

17:00 Návrat do Rožňavy.

 

13.8.2016 – sobota, nadväzujúce podujatia:

10:00 – 19:00 Štítnické hradné hry

Program hradných hier uverejníme po ich odsúhlasení v Štítniku. Pôjde o typické hradné hry s atrakciami ako sú šermiari, sokoliari remeselníci, dobová hudba a podobne. Zaujímavé však je, že sa poprvýkrát budú konať v areáli Vodného hradu v Štítniku, ktorý prevzala do nájmu Obec Štítnik a za pomoci aktivistov ho čistí od náletovej zelene a neporiadku.

 

Naše OZ na sobotu pripravilo podujatie:

10:00 – 17:00 Gotická cesta otvorená

Trasu sme zvolili tak, aby sa dala pohodlene zo Štítnika absolvovať ako okruh na bicykli - málo frekventovaná cesta, pekná príroda.

Cyklisti príďte!

V uvedenom termíne budú voľne prístupné nasledovné pamiatky:

Vodný hrad Štítnik - návštevníci si budú môcť pozrieť celý areál hradu, vrátane interiéru bášt i kaštieľa.

Ev. a. v. kostol Štítnik - prezentácia interiéru kostola, vrátane výstavky bohoslužobných predmetov.

Ev. a. v. kostol Ochtiná - možnosť pozrieť si nástenné maľby i zreštaurovaný oltár.

Ev. a. v. kostol Slavošovce - otvorená bude dnes nevyužívaná pôvodná svätyňa, zreštaurovaný oltár.

Ev. a. v. kostol Roštár - zreštaurovaný oltár, ktorý sa v júli vráti do kostola.

Ev. a. v. kostol Koceľovce - nástenné maľby, ktoré sa vo svätyni dajú vidieť v plnej kráse, keďže oltár je v dielni.

Ev. a. v. kostol Markuška - prekrásny zreštaurovaný oltár

Ev. a. v. kostol Brdárka - zreštaurovaný oltár i organ.

Prezentované zreštaurované pamiatky boli financované z prostriedkov Ministerstva kultúry SR, Stredoeurópskej nadácie, OZ Gotická a z príspevkov jednotlivých obcí a darov súkromných osôb.

Zatiaľ toľko. tešíme sa na Vás!

 

Možnosť ubytovania:

Hotel Gemer - p. Stredanská 0905 464 608  --  15,- €/osoba/noc, je možné objednať aj večeru, raňajky

Ubytovňa Hviezdoslavova – p. Tokár 0915 740 359  --  11,- €/osoba/noc, je možné objednať aj večeru, raňajky

 Viac tu: https://oz-goticka-cesta.webnode.sk/news/organizacne-pokyny-ku-konferencii/

 

—————

Späť