Pozvánka na valné zhromaždenie

10.03.2017 10:00

Členov ale aj sympatizantov Občianskeho združenia Gotická cesta pozývame na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 23.3.2017 o 16:00 hodine

v budove Baníckeho múzea v Rožňave, Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43

 

Program:

1. Privítanie

2. Prehľad o projektoch zrealizovaných v poslednom období (Konferencia, Vlastník v núdzi, Gotická cesta otvorená)

3. Finančné vyúčtovanie

4. Prehľad o pripravovaných projektoch (Sedem strážcov, Vlastník v núdzi, Gotická cesta otvorená....)

5. Administratívne záležitosti (Zmena sídla, návrh na členské, a pod.)

6. Diskusia, Vaše podnety a návrhy na činnosť

 

Tešíme sa na Vašu účasť!!!

—————

Späť