Roštár, kostol ev. a. v.

28.10.2013 14:44

Stredoveký kostol zo začiatku 14. storočia pôvodne zasvätený sv. Ondrejovi patrí medzi najstaršie gotické sakrálne stavby v Gemeri. Jednoloďový priestor má rovno zakončené presbytérium zaklenuté krížovou rebrovou klenbou a na západnej strane predstavanú vežu, na ktorej sa zachovali všetky gotické okná. V Roštári vznikol v roku 1590 aj jeden z najstarších evajelických cirkevných zborov v Gemeri. Práve tu, na seniorálnej schôdzi v januári 1604 prijali gemerskí evanjelici tzv. Roštárske články, svoj, prvý cirkevný zákon, ktorý v roku1610 potvrdil palatín Juraj Thurzo.

Po požiari kostola v roku 1689 bola loď novo zaklenutá barokovými klenbami a v roku 1701 vyhotovili lavice a drevené chóry pestro pomaľované rastlinnou ornamentikou. Z roku  1724 je drevený barokový oltár zdobený ornamentálnou rezbou s anjelmi držiacimi girlandy kvetov a s ústredným obrazom Kalvárie s plastikou ukrižovaného Krista. Pod ním je obraz Poslednej večere a vo vrchole oltára obraz Vzkriesený Kristus. V rovnakom slohu je vyhotovená kazateľnica so sochami Krista Spasiteľa a štyroch evanjelistov.

Počas výskumu v roku 1977 boli na stenách presbytéria objavené fragmenty stredovekých nástenných malieb, z ktorých možno dobre identifikovať výjav sv. Alžbeta ošetruje chorých. Čiastočne bola odkrytá aj ornamentálna maľba na klenbových rebrách.

Príbuznú ranogotickú stavbu vidieckeho kostolíka s pravouhlým presbytériom nájdeme v neďalekej Markuške v tesnom susedstve bývalej zemianskej dediny Hankovej s pôvabným klasicistickým interiérom miestneho kostolíka.

-ek-

—————

Späť