Novinky

25.08.2018 07:41

Mapa Gotickej cesty

S veľkou radosťou Vám predstavujeme výsledok takmer ročnej práce, mapu Gotickej cesty. Táto mapa vznikla v spolupráci s dizajnérmi z projektu Dizajn na kolesách. Mapa Gotickej cesty bude predstavená 1.9. na podujatí Gotická cesta otvorená a postupne bude distribuovaná do všetkých kostolov na...

—————

15.08.2018 18:02

Gotická cesta otvorená

Pozývame vás na podujatie Gotická cesta otvorená, ktoré sa bude konať 1. 9. 2018. Od 10:00 do 18:00 bude otvorených so sprievodcom 6 kostolov Gotickej cesty - Štítnik ev. a. v., Ochtiná, Koceľovce, Roštár, Brdárka a rím. kat. Henckovce. O 14:00 odchádza z Rožňavy z autobusovej stanice autobus,...

—————

08.07.2018 09:00

Organizačné pokyny ku konferencii

Konferencia Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste III. ročník Milí priatelia pamiatok, pozývame Vás na konferenciu a sprievodné podujatia, ktoré sa budú konať v dňoch 30. - 31. augusta 2018 v Rožňave. Na konferenciu sa netreba prihlasovať. Finančné prostriedky na...

—————

05.07.2018 18:54

Pozvánka na konferenciu

Konferencia Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II. ročník Milí priatelia pamiatok, pozývame Vás na konferenciu a sprievodné podujatia, ktoré sa budú konať v dňoch 11. - 13. augusta v Rožňave, v Štítniku a v okolí. Na konferenciu sa netreba prihlasovať....

—————

10.02.2018 14:58

2 % z dane za rok 2017

Milí priatelia pamiatok Gemera, prispejte prosím nášmu občianskemu združeniu aj tento rok sumou 2% z Vami zaplatenej dane. Získané prostriedky do posledného centa použijeme ako príspevok na reštaurovanie a obnovu cenných kultúrnych pamiatok na Gemeri.   Čo potrebujete? 1. Potvrdenie o...

—————

25.01.2018 12:54

Ako sme v roku 2017 použili prostriedky získane od darcov 2 % z dane za rok 2016

            Všetky finančné prostriedky, získané od darcov 2% z dane vo výške 1556,00 Eur, sme vložili do partnerského projektu Stredoeurópskej nadácie a Združenia Gotická cesta „Vlastník v núdzi - pamiatka v ohrození 2017“ Občianske...

—————

25.10.2017 08:07

Organový koncert v Brdárke

Občianske združenie Za záchranu kostola v Brdárke už v roku 2016 plánovalo predstaviť verejnosti historický organ z brdárskeho kostola, ktorého reštaurovanie trvalo dlhých 16 rokov. Žiaľ, tesne pred plánovaným koncertom organizátori podujatia zistili, že z nástroja chýba 21...

—————

16.09.2017 09:25

Kostolík v Henckovciach ožil vďaka dobrovoľníkom

Ranogotický kostolík v Henckovciach je roky nevyužívaná stavba. Pritom predstavuje cennú kultúrnu pamiatku, súčasť Gotickej cesty, súboru stredovekých kostolíkov s nástennými maľbami, tvoriacich súvislú turistickú trasu. Toto leto sa spojili študenti a nadšenci s odborníkmi zo združenia Gotická...

—————

19.07.2017 08:32

Pozvánka na podujatie našich mládežníkov

Pozývame Vás na zaujímavé podujatie. "Ranogotický kostolík v Henckovciach je roky nevyužívaná, chátrajúca stavba. Pritom predstavuje cennú kultúrnu pamiatku, súčasť Gotickej cesty, súboru stredovekých kostolíkov tvoriacich súvislú turistickú trasu. Toto leto sa spájajú študenti a nadšenci s...

—————

10.04.2017 17:27

Valné zhromaždenie

  Valné zhromaždenie Združenia fyzických a právnických osôb GOTICKÁ CESTA   Termín konania: 23. 3. 2017 Miesto: Banícke múzeum Rožňava Zážitkové centrum Sentinel     Program: Otvorenie a oboznámenie so vznikom a krátkymi dejinami združenia - Ing. M....

—————