Stredoveké kostoly

28.10.2013 20:30

Stredoveký Gemer

Celkom výnimočným javom v kultúrnych dejinách Slovenska bol vznik stredovekého nástenného maliarstva na území Gemera a Malohontu, regiónu ležiaceho na rozhraní stredného a východného Slovenska...

—————

27.10.2013 13:26

Štítnik, kostol ev. a. v.

Mohutná gotická stavba kostola s vysokou vežou dominuje nad obcou a je charakteristickým prvkom siluety mestečka i celého okolia. Patrí medzi tých niekol'ko stredovekých chrámov, ktoré zostali...

—————

27.10.2013 13:27

Plešivec, kostol ref. cirkvi

Mestečko Plešivec  je starým rodovým sídlom Bebekovcov, ktorí ho dostali spolu s mnohými inými obcami od kráľa Bela IV. ako odmenu za záchranu jeho života po prehratej bitke...

—————

28.10.2013 14:51

Ochtiná, kostol ev. a. v.

Ochtinský kostol s pôvodným patrocíniom sv. Mikuláša patrí medzi najstaršie a najzaujímavejšie dominanty gemerského vidieka. Názov obce odvodený s veľkou pravdepodobnosťou od...

—————

28.10.2013 20:18

Dobšiná, kostol ev. a. v.

Nástenné maľby v evanjelickom kostole Dobšinej poznáme len od roku 2002, kedy boli objavené počas pamiatkového výskumu presbytéria. Sú to rozsiahle fragmenty figurálnych výjavov s biblickou...

—————

28.10.2013 14:44

Roštár, kostol ev. a. v.

Stredoveký kostol zo začiatku 14. storočia pôvodne zasvätený sv. Ondrejovi patrí medzi najstaršie gotické sakrálne stavby v Gemeri. Jednoloďový priestor má rovno zakončené presbytérium...

—————

29.10.2013 19:02

Rákoš, kostol rím. kat. Najsvätejšej Trojice

Kostol stojí na vyvýšenom mieste v severnej časti obce Rákoš, na úpätí vrchu Železník, kde stál kedysi starý hrad Bebekovcov zvaný Kewy či Kövi (t. zn. kamenný), dnes už zaniknutý. ...

—————

29.10.2013 19:27

Chyžné, kostol rím. kat. Zvestovania Panne Márii

Jeden z najpôvabnejších stredovekých kostolíkov v Gemeri sa zachoval v malej obci Chyžné neďaleko Jelšavy. Už z diaľky upúta jeho vysoký východný murovaný štít a masívny ohradný múr so zastrešenými...

—————

29.10.2013 20:20

Koceľovce, kostol ev. a. v.

Dominantou starej baníckej obce so zaujímavou vretenovitou zástavbou je evanjelický kostol umiestnený na miernom návrší horného konca. Areál kostola vysadený lipami a ovocnými stromami a obohnaný...

—————